EWRS en Hygiënecode voor onbewerkte groenten, fruit en paddenstoelen

Beschrijving: 

Met voortzetting van de ERWS database wordt gezorgd voor het up-to-date houden van een database met duizenden analyseresultaten van residuen van gewasbeschermingsmiddelen op groenten & fruit. Handelsbedrijven en telersverenigingen benutten deze informatie bij het maken van risico-analyses. Daarnaast worden de gegevens gebruikt om knelpunten m.b.t. residuen in de Nederlandse teelt en productbewaring te kunnen benoemen en toekomstig onderzoek en beleid hierop te concentreren.

De Hygiënecode voor onbewerkte groenten en fruit en paddenstoelen is de “vertaling” van de wetgeving voor de handelaren, sorteer- en pakstations en veilingen. De hygiënecode is gebaseerd op een HACCP-analyse en is door de overheid erkend als een wettig systeem voor de waarborging van voedselveiligheid.

In het kader van de opheffing van het PT is via de procedure van de Belangstellingregistratie besloten, het beheer van het EWRS  en van de Hygiënecode  voor onbewerkte groenten, fruit  en paddenstoelen over te dragen aan de Stinchting Food Compass van  Frugi Venta en daarvoor t.m. 2016 middelen beschikbaar te stellen.

Resultaten: 

Zie de EWRS-website en de jaarlijkse rapportages hiernaast.

Project details

Projectnummer: 
15026
Begindatum: 
01-04-2014
Einddatum: 
31-12-2016
Status: 
Afgerond
Budget: 
€ 96.853
Uitvoerder(s): 
Stichting Food Compass