Fruitkwaliteit continu op niveau

Beschrijving: 

Ontwikkelen van toepasbare methoden om de bewaarbaarheid te voorspellen rond de oogst. De nadruk hierbij ligt op het hardheidsverlies en de kans op vruchtrot tijdens de bewaring Dit betreft vooral de periode van oogst tot en met einde bewaring; specifiek voor de rassen Conference en Elstar. Ontwikkeling van een plantenpaspoort voor de oogst en bepaling van het ideaal afzetmoment, met bewaarprotocol en kennisuitwisseling, maakt onderdeel uit van het project.  

Resultaten: 

In dit project worden de activiteiten beschreven over de onderzoekperiode 2014-2015 in het kader van het Topsector project “Optimale fruitkwaliteit voor keten en consument” (KwaliFruit). Naast het Productschap Tuinbouw participeren diverse 17 belanghebbende bedrijven, organisaties en onderzoekinstellingen. Uiteindelijk is de looptijd van het project tot en met 2018 waardoor in dit rapport alleen voorlopige conclusies getrokken kunnen worden. De centrale vraagstelling in dit project is om een toepasbare maar vooral een betrouwbare voorspellingsmethode te ontwikkelen voor de bewaarbaarheid van Conference-peren en Elstar appelen. Hierbij zijn er twee belangrijke onderdelen te onderscheiden namelijk:
(i) kwaliteitsachteruitgang door vruchtrijping; en:
(ii) het optreden van vruchtrot door schimmels op partij/boomgaard niveau.

Overige project

Project details

Projectnummer: 
14986
Begindatum: 
13-08-2014
Einddatum: 
01-05-2016
Status: 
Afgerond
Budget: 
€ 40.000
Uitvoerder(s): 
WUR Food & Biobased Research