Fytosanitaire preventie

Beschrijving: 

Dit project beoogt een invulling te geven aan de intentieverklaring Afspraken fytosanitaire preventie en heeft tot resultaat een convernant tussen bedrijfsleven en overheid en meer bewustwording in de tuinbouwsector.

Resultaten: 

Het project ‘Fytosanitaire preventie’ is in januari 2015 gestart. Het projectplan bestond uit de volgende hoofdstukken:

  1. Preventieve maatregelen en uitroeiingsmaatregelen
  2. Financiering
  3. Convenant
  4. Implementatie
  5. Communicatie

In de rapportage worden per hoofdstuk de voortgang en de opgeleverde producten weergegeven. Het betreft de uitkomsten tot en met juni 2016. Het project wordt nog voortgezet tot en met juni 2017.

Plant gezondheid project

Project details

Projectnummer: 
15134
Begindatum: 
30-12-2014
Einddatum: 
01-01-2016
Status: 
Afgerond
Budget: 
€ 42.000
Uitvoerder(s): 
Overige Uitvoerders