Geïntegreerde aanpak bodemplagen in de bloementeelt

Beschrijving: 

De bestrijding van bodemplagen in de sierteelt optimaliseren met nieuwe vangtechnieken van volwassen kevers of muggen, nieuwe biologische bestrijders van eieren en een verbeterde timing van bestrijding van larvenom te komen tot een raamwerk van geïntegreerde aanpak van bodemplagen.

Resultaten: 

Een raamwerk van maatregelen is opgesteld tegen de roestbruine bladsprietkever en emelten in de buitenteelt van bloemen, zo goed mogelijk aangepast de klimaatomstandigheden, het ontwikkelingsstadium van de plaag en de teelthandelingen. Een trechterval met alcohol signaleerde de kevers. Met gist als voedingsbron werd de vestiging van bodemroofmijten gestimuleerd. Op laboratoriumschaal waren de roofmijt Macrocheles robustulus en de roofkever Dalotia coriaria in staat jonge emeltlarven te bestrijden, maar niet de eitjes.  CO2-alginaatcapsules, welke een aantrekkend effect op verschillende soorten bodemplagen hebben laten zien, konden geen emelten en S. brunnea engerlingen lokken. De plaagdruk in het veld was te laag om het effect van bodemroofmijten in de praktijk te testen.

Plant gezondheid project

Project details

Projectnummer: 
14981
Begindatum: 
01-01-2014
Einddatum: 
01-01-2016
Status: 
Afgerond
Budget: 
€ 60.000
Uitvoerder(s): 
LTO Nederland, WUR Glastuinbouw