Geïntegreerde bestrijding van plagen in de teelt

Beschrijving: 

Verbetering van de geïntegreerde plaagbestrijding in de sierteelt onder glas door het bevorderen van een "standing army" van generalistische natuurlijke vijanden in verschillende teeltsystemen, het verbeteren van curatieve biologische bestrijding en het ontwikkelen van integreerbare correctiemiddelen.

Resultaten: 

De bestrijding van plagen zoals in de sierteelt onder glas wordt met het smaller wordende pakket van chemische gewasbeschermingsmiddelen steeds lastiger. Alternatieve manieren van bestrijding met biologische middelen of natuurlijke vijanden biedt perspectief, maar is vaak nog onvoldoende robuust en betrouwbaar. In dit onderzoek is daarom gekeken naar diverse manieren om biologische bestrijdingssystemen van californische trips, Echinotrips, wittevlieg en wolluis te verbeteren. Daarbij hebben we vooral gekeken naar de ontwikkeling van preventieve maatregelen die helpen om de vestiging en effectiviteit van natuurlijke vijanden te verhogen met toplagen, alternatief voedsel, artificiële domatia en een bankerplantsysteem. Verder is de interactie tussen sluipwespen en roofkevers bij curatieve bestrijding van wolluis bestudeerd. Tenslotte is een aantal correctiemiddelen voor trips beoordeeld.

Plant gezondheid project

Project details

Projectnummer: 
14977
Begindatum: 
01-01-2014
Einddatum: 
01-01-2016
Status: 
Afgerond
Budget: 
€ 450.000
Uitvoerder(s): 
LTO Nederland, WUR Glastuinbouw