Groen in de klimaatopgave

Beschrijving: 

De doelstelling van dit project is de bijdrage van vooral groene daken en groene gevels bij de oplossing van de toenemende waterproblematiek (flinke wateroverlast door steeds steviger regenbuien) verder te onderbouwen en in te brengen bij relevante doelgroepen als gemeenten, rioolbeheerders, waterschappen en kennisinstellingen.

Resultaten: 

Als gevolg van klimaatverandering krijgen we te maken met kortere en hevigere weersomstandigheden. Groen wordt in deze klimaatopgave als een mogelijkheid gezien. Het groene bedrijfsleven is gevraagd proactief mee te denken in oplossingen. Er is een NEN-norm ontwikkeld voor begroeide daken en kennis en voorbeelden zijn ontsloten via de website Groen boven alles. Er zijn workshops ontwikkeld om klimaatbestendig bouwen met groen onder de aandacht bij stakeholders te brengen en er is gesproken met waterbeheerders (gemeenten en waterschappen) over een gezamenlijke aanpak.

Groen & Welbevinden project

Project details

Projectnummer: 
15096
Begindatum: 
17-12-2014
Einddatum: 
01-02-2017
Status: 
Afgerond
Budget: 
€ 50.000
Uitvoerder(s): 
Branchorganisatie VHG