Groenten en Fruit Portaal

Beschrijving: 

Het Groenten en Fruit Portaal is een informatieportaal met de volgende doelstellingen:

-      efficiĆ«nt inwinnen, structureren en verrijken van informatie ontsluit kennis en gegevens op het gebied van voedselveiligheid, EU levensmiddelenwetgeving en inhoudsstoffen, gewasbescherming.

-      op verschillende manieren toegankelijk maken van informatie aan de doelgroepen

-      actief signaleren en notificeren aan doelgroep m.b.t. alerts en andere bijzonderheden (communicatiekanaal)

In het kader van de opheffing van het PT is via de procedure van de Belangstellingregistratie besloten, het beheer van het Groenten en Fruit Portaal over te dragen aan Frugi Venta en daarvoor t.m. 2016 middelen beschikbaar te stellen.

Resultaten: 

De website www.groentenenfruitportaal.nl is een informatieportaal voor de voedingstuinbouw met de actuele informatie over voedselveiligheid op het terrein van gewasbescherming, microbiologie en contaminanten. De levensmiddelenwetgeving gericht op de voedingstuinbouw is in het Portaal gebundeld en verrijkt met achtergrondinformatie. Doel  van het Portaal is de tuinbouwondernemer efficiĆ«nter te informeren over relevante aspecten rondom de geldende levensmiddelenwetgeving inclusief de geldende normen en de aankomende wijzigingen in de wetgeving. De inhoud van het portaal is afgestemd met NVWA, KCB, RIVM en RIKILT. Met de overdracht van het Groenten en Fruit Portaal naar Frugi Venta/GroentenFruit Huis is ook de zorg voor een continue actualiseren en onderhouden van de inhoud overgegaan. Het volgen en bundelen van relevante wetgevingsinformatie, leggen van koppelingen met andere bronnen maken het Portaal tot een unieke tool en dat is voorgezet in de website http://www.groentenfruithuis.nl/

Voeding & Gezondheid project

Project details

Projectnummer: 
15024
Begindatum: 
01-04-2014
Einddatum: 
31-12-2016
Status: 
Afgerond
Budget: 
€ 300.609
Uitvoerder(s): 
Groenten Fruit Huis