Handelspromotie bloemisterij 2013-2014

Beschrijving: 

Door het wegvallen van de samenwerking tussen teelt en handel binnen BBH gaat de bloemenhandel zelf aan de slag met promotie. De subsidie is bestemd voor de coordinatie en deelnamen van handelsbedrijven aan Europese beurzen (IPM, Gruene Woche, GLEE en Flower Expo), de begeleiding van handelsdelegaties, het organiseren van Holland promotie events en de deelname aan de Landesgartenschau. Ook is een deel van de subsidie bestemd voor een haalbaarheidsonderzoek naar een dedicated TV kanaal, 24-7 Green, voor de promotie van bloemen en planten. De activiteiten worden in 2015 en 2016 voortgezet.

Resultaten: 

In 2014 is onderzoek gedaan naar de haalbaarheid van een digitaal TV zender voor bloemen en planten, 247Green. Green World Media (GWM), bedenker van 247Green is gevraagd samen met handelspartijen en brancheorganisaties een Businessplan uit te werken. Hierin wordt 247Green als crossmediaal promotieplatform neergezet, bestaande uit een 24-uurs themazender,online kanalen (website, apps, social media), printmedia en merchandising. Streven is het kanaal te starten in Nederland en vervolgens internationaal uit te rollen tot mediamerk voor content op gebied van ‘groen’. In juni 2014 is het businessplan opgeleverd inclusief de financiering van het platform, die voor een belangrijk deel berust op € 13,2 mln inbreng van telers en handelaren in vijf jaar. In ruil hiervoor wordt een rendement in de vorm van aandeelhouders- en collectieve promotiewaarde ontvangen. Begin december hebben FH en VGB besloten niet deel te nemen aan 247Green, met te grote financiële risico’s door participatie als belangrijkste reden.

Twee beursdeelnames zijn succesvol gerealiseerd. Voor de Grüne Woche zijn productsponsoren gevonden voor de Holland Tuin van het Ministerie van Economische Zaken, waardoor de boodschap: Holland, leverancier van bloemen en planten goed tot uiting kwam bij de 450.000 bezoekers van het evenement. Voor de IPM Essen werd een VGB stand met 5 exporteurs gerealiseerd in de ruimte van de Duitse zusterorganisatie BGI. Uit de evaluatie bleek dat de deelnemers tevreden waren, goed hadden kunnen netwerken en hun handelscontacten hebben verstevigd/onderhouden. Voor de beurs Flowers Moskou was helaas geen animo. Belangrijkste redenen daarvoor waren de negatieve economische ontwikkeling en de verwachte negatieve weerslag daarvan op de handel van bloemen en planten richting Rusland.

Zie verder de rapportage van de Landes Gartenschau.

Overige project

Project details

Projectnummer: 
14942
Begindatum: 
01-07-2013
Einddatum: 
31-12-2014
Status: 
Afgerond
Budget: 
€ 463.000
Uitvoerder(s): 
Overige Uitvoerders