Handvat Levende Groene Schoolpleinen

Beschrijving: 

Kennis over de effecten van groene schoolpleinen op kinderen en over de succes- en faalfactoren van groene schoolpleinen in de praktijk omzetten in een praktisch handvat voor hoveniers zodat zij goed toegerust zijn bij ontwerp, aanleg en beheer van alsmede de besluitvorming over groene schoolpleinen. Het project bouwt voort op de positieve resultaten van 14644 en 14911.

Resultaten: 

In het onderzoeksrapport 'Succes- en faalfactoren bij een duurzaam ontwerp van groene schoolpleinen' worden de belangrijkste succesfactoren van groene schoolpleinen beschreven. Hiernaast zijn  ook de faalfactoren benoemd. Daarbij is beoordeeld wat nodig is om van de faalfactor een succes te maken. Meer informatie? http://www.vhg.org/kennisbank/groene-schoolpleinen.

Groen & Welbevinden project

Project details

Projectnummer: 
15069
Begindatum: 
13-08-2014
Einddatum: 
01-01-2016
Status: 
Afgerond
Budget: 
€ 25.000
Uitvoerder(s): 
Branchorganisatie VHG