Het Nieuwe Doen in Plantgezondheid Glastuinbouw

Beschrijving: 

Dit project voorziet in de mogelijkheden om 40 consultancy aanvragen (10 per jaar) uit te zetten, waarbij adequaat gehandeld kan worden om de oorzaken te achterhalen, danwel de impact vast te leggen van acute onvoorziene plantgezondheidsproblemen. Waar mogelijk zullen adviesrichtingen gegeven worden om deze problemen zo beperkt mogelijk te houden.

Resultaten: 

In 2015 zijn  de volgende consultancy opdrachten uitgezet:

  1. Slakken in de glastuinbouw
  2. Pepino mozaïek virus in tomaat
  3. Tripsaanpak siergewassen
  4. Witte vlieg problematiek glastuinbouw
  5. Hygieneprotocol Sla / Fusarium aantasting in bladgroenten
  6. Advieskaart Ralstonia solanacearum (Bruinrot in Roos)
  7. Systeemaanpak Plantgezondheid
  8. Problematiek en aanpak wol- en schildluis
  9. Inzet en mogelijkheden biociden
  10. Aanpak bacterie ziekte Xylella