Het Nieuwe Telen Lisianthus

Beschrijving: 

Het doel is het uitwerken en toepassen van een teeltstrategie voor lisianthus waarbij minimaal 35% energie en 90% gewasbeschermingsmiddel bespaard wordt. Er is minder dan 2% uitval en de kwaliteit en productie zijn vergelijkbaar of beter dan in de praktijk. Een heel nieuw teeltsysteem en teelttechnieken worden getest op 1000 m2

Resultaten: 

Negen teelten met lisianthus zijn uitgevoerd op kokos in gronddoekgoten, waarvan vijf teelten ook op kleikorrels. Naast het telen op een gesloten systeem zijn het gebruik van energie en gewasbeschermingsmiddelen beperkt gehouden. De teelten hebben een redelijke productie laten zien, die nog niet zo hoog is als in de praktijk. Dit verschil kan zowel zijn veroorzaakt door zowel de zuinige belichting als aan de onbekendheid met het telen op substraat. De teelten op kokos hebben telkens beter gegroeid dan die op kleikorrels.

Energie & CO2 project

Project details

Projectnummer: 
15123
Begindatum: 
08-06-2015
Einddatum: 
01-05-2016
Status: 
Afgerond
Budget: 
€ 239.000
Uitvoerder(s): 
DLV Plant, Improvement Center