Homogener kasklimaat met overdruk

Beschrijving: 

In moderne energiezuinige kassen blijkt de kans op klimaatongelijkheid te zijn toegenomen. In dit project moet beter begrepen worden hoe klimaatsverschillen ontstaan middels praktijkmetingen en modelberekeningen. Dit moet de basis vormen voor (het optimaliseren van) technieken waarmee een gelijkmatiger en energiezuiniger klimaat gerealiseerd kan worden.

Resultaten: 

Horizontale klimaatverschillen in kassen blijken tot meer dan 5 K in temperatuur of 15% in relatieve vochtigheid te kunnen oplopen. Het onderzoek geeft verklaringen voor het ontstaan hiervan en mogelijke remedies. Vooral als grote warmtestromen in de kas optreden, werken die via interne luchtstromen door in klimaatongelijkheid. Ook de ongelijkmatigheid van raamluchting is een oorzaak. Dichte schermen beperken klimaatongelijkheden. Remedies zijn vooral gericht op het beheersen van de ongewenste interne stromen en op het meer uniform distribueren van warmte over de kas.

Energie & CO2 project

Project details

Projectnummer: 
15042
Begindatum: 
01-06-2015
Einddatum: 
01-06-2015
Status: 
Afgerond
Budget: 
€ 64.000