Hygiënecode AGF-Detailhandel

Beschrijving: 

Actualiseren  en digitaliseren van de Hygiënecode. Afstemming met overige versbranches binnen InversNed om te komen tot een gezamenlijke Verscode met aparte deelmodules. De hygiënecode voor de AGF detailhandel zal voor iedereen vrij toegankelijk zijn op de website van ADN.

Resultaten: 

Evaluatie van de Hygiënecode voor de AGF detailhandel heeft opgeleverd dat de code in de basis nog voldoet en duidelijk is voor de gebruikers. Op onderdelen was het, in verband met specialisatie binnen de branche, noodzakelijk aanvullingen op te nemen in de code, met name op het gebied van bereiding van voedingsmiddelen en houdbaarheid ervan (kant en klaar). Omdat het hier om ambachtelijke bedrijven gaat, is een andere benadering dan wanneer het om industrie gaat. De nieuwe code is in concept gereed en zal worden voorgelegd aan de NVWA en daarna in eerste helft van het jaar worden besproken binnen de ROW. De verwachting is dat deze halverwege 2016 definitief zal worden goedgekeurd. Aanbeveling voor de toekomst is om tussentijds regelmatig te evalueren en aanpassingen voor een nieuwe herziening tijdig klaar te hebben. Nu was sprake van vertraging vooral doordat het Productschap Tuinbouw deze herziening niet meer kon begeleiden en de expertise extern moest worden gezocht. Deze werd aangetroffen bij Bureau de Wit.

Voor alle actuele informatie kijkt u op de website van ADN.

Voeding & Gezondheid project

Project details

Projectnummer: 
15017
Begindatum: 
01-01-2014
Einddatum: 
01-01-2015
Status: 
Afgerond
Budget: 
€ 19.750
Uitvoerder(s): 
ADN, Bureau de Wit