Innovatiemakelaar Fruit

Beschrijving: 

Het aanjagen van de innovatie in de fruitteelt, door het mobiliseren en veiligstellen van innovaties in de fruitteeltsector en het ontwikkelen van activiteiten op het gebied van plantgezondheid. Dit door (mede) inzet van private middelen. Hiertoe worden partijen in de fruitteeltsector bijeen gebracht, die op bepaalde onderwerpen willen samenwerken.

Resultaten: 

De innovatiemakelaar heeft zich succesvol ingezet om innovatie in de fruitteeltsector op peil te houden o.a. door het combineren van private financieringsstromen met regionale, nationale en internationale subsidies  en restgelden van het Productschap Tuinbouw. Belangrijkste taak en meerwaarde van de makelaar was (1) het bijeenbrengen van partijen in en om de fruitteeltsector die themagericht samen willen optrekken bij innovatie, (2) het benutten van subsidieregelingen en  (3) het realiseren van synergie door de afstemming met andere innovatietrajecten. De NFO heeft met financiering door het Productschap Tuinbouw gezorgd dat er (1) een innovatieagenda voor de sector is opgesteld, (2) dat er een breed scala aan innovatieve projecten gestart is in de afgelopen twee jaar, (3) dat er draagvlak is gecreĆ«erd voor nieuwe vormen van financiering voor innovatie en (4) dat een start is gemaakt met het  ontwikkelen van een nog in te dienen AVV voor een Onderzoek en Innovatie in de fruitteelt

Plant gezondheid project

Project details

Projectnummer: 
14992
Begindatum: 
30-07-2014
Einddatum: 
01-05-2017
Status: 
Afgerond
Budget: 
€ 200.000
Uitvoerder(s): 
NFO