Jaarwerkprogramma Energie 2013

Beschrijving: 

Het meerjarenprogramma 2012-2016 is een vervolg op de succesvolle aanpak van sector en overheid in de afgelopen jaren, de MJA-programma's. Na een herijkingsjaar is voor 2013 weer een concreet jaarwerkplan uitgewerkt. Focus ligt op energiebesparing door o.a. teelt met bedkoeling en -verwarming, door het ontwikkelen van nieuwe voedingsbodems en nieuwe rassen, lage temperatuurverwarming, dauwpunntskoeling. Aan duurzame energie wordt gewerkt door het bevorderen van groene stroom, zon-PV, warmte en koude opslag. Dit programma is op 50-50 basis met het minsterie van EZ. Meer informatie over het jaarwerkplan en de projecten vindt u op de website van RVO.

Resultaten: 

Meer informatie over de hier opgenomen eindrapportages vindt u op de website van RVO.

Project details

Projectnummer: 
14901
Begindatum: 
01-01-2013
Einddatum: 
01-04-2014
Status: 
Afgerond
Budget: 
€ 95.000
Uitvoerder(s): 
LTO Vakgroep Paddenstoelen