Kennisoverdracht fruitteelt

Beschrijving: 

Het organiseren van bijeenkomsten voor ondernemers, zoals de jaarlijkse Kennisdag, de Open dag van het Fruitkennis Centrum te Randwijk en specifieke themabijeenkomsten.

Resultaten: 

De kennisoverdracht is van groot belang voor ondernemingen en organisaties, direct of indirect actief in de fruitteeltsector.  De NFO hecht veel waarde aan een goede kennisoverdracht van behaalde resultaten uit het onderzoek. Met name aan de inpasbaarheid van de resultaten in de bedrijfsvoering van de fruit- teelt en  - keten. Een belangrijk onderdeel van dit project is het organiseren en realiseren van evenementen zoals Kennisdag (Wageningen; jaarlijks), Open Dag (Fruitkenniscentrum PPO Randwijk; jaarlijks) en themabijeenkomsten (zwartvruchtrot en perenbladvlo).  Een drietal jaren is ook gebruik gemaakt van een locatie op de proeftuin fruit in Randwijk om in overleg te kunnen treden met partijen en vandaar uit werkzaamheden te kunnen verrichten. Het resultaat is dat ondernemers beter ge├»nformeerd hun bedrijfsbeslissingen kunnen nemen. Dit op basis van kennis, demonstraties en inzichten overgebracht in genoemde bijeenkomsten en die in verband zijn te brengen met effecten op de bedrijfsvoering. Deze inzichten zijn dan ook op bedrijfsniveau van teelt en keten in de praktijk toegepast.

Plant gezondheid project

Project details

Projectnummer: 
14338
Begindatum: 
01-05-2011
Einddatum: 
31-12-2014
Status: 
Afgerond
Budget: 
€ 160.000
Uitvoerder(s): 
Nederlandse Fruitteelt Organisatie