Klimaat aangepaste bestrijders tegen spint

Beschrijving: 

Het doel van dit project is het selecteren van spintroofmijten die beter zijn aangepast aan de brede klimaatomstandigjeden die kunnen optreden in de sierteelt onder glas. Het onderzoek wordt uitgevoerd voor snijbloemen (Anjer, Aster) en potplanten (Palm).

Resultaten: 

In dit project is gekeken naar mogelijkheden om de vestiging van roofmijten in anjer en potplanten te verbeteren voor de bestrijding van spint en trips. Anjer bleek geen goede waardplant voor roofmijten te zijn. De roofmijten bouwden geen populatie op bij aanwezigheid van voldoende voedsel. In een teelt van anjer konden voermijten die als prooi dienen voor roofmijten gedurende 11 weken in stand worden gehouden in kweekbakken met toplagen bestaande uit bark, zemelen en gist. Dit resulteerde echter niet in een verbeterde vestiging van roofmijten in het gewas. Ook in de teelt van Chamaedorae was de vestiging van roofmijten bij lage spintdichtheden slecht. In Calathea kon de vestiging van de spintspecialist Phytoseiulus persimilis verbeterd worden door ze om de 3 dagen bij te voeren met dode spintstadia. Dit resulteerde in significant lagere spintdichtheden ten opzichte van planten waar niet was bijgevoerd.

Plant gezondheid project

Project details

Projectnummer: 
14799
Begindatum: 
01-03-2013
Einddatum: 
01-04-2014
Status: 
Afgerond
Budget: 
€ 59.462
Uitvoerder(s): 
WUR Glastuinbouw