Koepelproject Plantgezondheid Bomen en Vaste Planten

Beschrijving: 

Doel van dit project is om het referentiekader van ondernemers en stakeholders van waaruit zij hun keuzes maken ten aanzien van plantgezondheid in vier jaar tijd te wijzigen van een hoofdzakelijk ‘curatieve benadering’ (problemen bestrijden) naar een hoofdzakelijk ‘preventieve benadering’ (problemen voorkomen) van plantgezondheid. De boomkwekerij is de grootste producent van langbloeiende gewassen, en levert daardoor een belangrijke bijdrage aan de voedselvoorziening van onder andere bijen. De bewustwording van dergelijke relaties – en het communiceren daarover – is de basis voor het realiseren van een omslag in de benadering van plantgezondheid bij kwekers en stakeholders.

Een tweede ambitie van dit project is om een netwerk en samenwerking tot stand te brengen dat na de opheffing van het PT een nieuw fundament vormt voor innovatie-onderzoek en -validatie in de boomkwekerij en vaste plantenteelt.

Resultaten: 

In het Koepelproject zijn een 22-tal projecten uitgevoerd. De eindrapportages zijn te vinden op de website van LTO Nederland bomen en vasteplanten.De toekomst zal leren of het Koepelproject heeft bijgedragen aan het realiseren van de oorspronkelijke ambities: gedragsverandering en netwerkvorming.   

Plant gezondheid project

Project details

Projectnummer: 
15097
Begindatum: 
08-06-2015
Einddatum: 
01-01-2019
Status: 
Afgerond
Budget: 
€ 600.000
Uitvoerder(s): 
ZLTO vakgroep Bomen