Koploosheid in de opkweek van paprika

Beschrijving: 

Een oplossing zoeken die een bijdrage moet leveren aan een vermindering van het aantal koplozen in de opkweek van paprika.Als basis hiervoor wordt onderzoek, uitgevoerd binnen TTI Groiene Genetica bij tomaat, gebruikt. Gekeken gaat worden naar temperatuur en lichtinvloed.

Resultaten: 

Onderzoek naar vijf factoren gaf geen eenduidg beeld over de oorzken van koploosheid. Wel werden opnieuw aanknopingpunten gevonden voor vervolgonderzoek.Plant gezondheid project

Project details

Projectnummer: 
14761.20
Begindatum: 
07-08-2014
Einddatum: 
07-08-2014
Status: 
Afgerond
Budget: 
€ 7.900
Uitvoerder(s): 
PlantumNL