Marktplein keteninnovatie logistieke middelen

Beschrijving: 

Het ontbreekt momenteel in de sierteeltsector aan een platform vanuit de markt, waar gebruikers en beheerders van logistieke middelen en processen samen knelpunten identificeren, ideeën aandragen voor oplossingen en productontwikkelaars opdracht geven voor het testen en eventueel concreet uitwerken daarvan. Het ‘Marktplein keteninnovatie logistieke middelen’ beoogt in deze leemte te voorzien, door het vanuit de markt vlottrekken en faciliteren van toekomstige logistieke innovaties, onder gezamenlijke regie van VGB, Flora Holland en Container Centralen. 

Resultaten: 

Het SPIL platform is een omgeving waarbinnen veel tijd is besteed aan verbetering van de logistieke samenwerking tussen de grootste pool operators in de sierteeltsector;  Royal FloraHolland en Container centralen, in relatie tot wensen van de achterban van kwekers en handelaren. Dit op initiatief en coördinatie van de VGB. Door handelsbijeenkomsten, bedrijfsbezoeken bij kwekers, handel en retail is een beter beeld verkregen van logistieke knelpunten en ongemak m.b.t. passing van (veiling) fust op de verschillende karren in de keten; daarnaast is er veel te winnen bij retourstromen. Over-all is bereikt dat het  proces van sector brede en markt gedragen innovatie van bloemen- en plantenfust op gang gebracht is en een stevig fundament heeft gekregen, zodat de continuïteit gewaarborgd is bij de partner organisaties.

Overige project

Project details

Projectnummer: 
15065
Begindatum: 
13-08-2014
Einddatum: 
01-04-2017
Status: 
Afgerond
Budget: 
€ 315.000
Uitvoerder(s): 
FloraHolland, VGB, Container Centralen