Markttoegang fytosanitair groenten en fruit 2015-2016

Beschrijving: 

Het openen van nieuwe markten en opheffen c.q. verkleinen van handelsbarrières op bestaande markten voor groenten en fruit.

Resultaten: 

Inspanningen zijn geleverd ten behoeve van de lopende c.q. nieuw opgestarte markttoegangsdossiers. Dit betreft o.a. het opstellen van PRA informatie (pest risk analysis), veelvuldige overlegstructuren met bedrijfsleven, overheid (Ministerie EZ en NVWA) en keuringsdienst KCB over de uitvoerbaarheid en invulling van door derde landen gestelde eisen. Voorbereiding en begeleiding van audits door buitenlandse autoriteiten. Organiseren van informatiebijeenkomsten voor betrokken bedrijfsleven.

Voeding & Gezondheid project

Project details

Projectnummer: 
15126
Begindatum: 
23-12-2014
Einddatum: 
01-01-2017
Status: 
Afgerond
Budget: 
€ 100.000
Uitvoerder(s): 
Groenten Fruit Huis