Meetlat duurzame inkoop

Beschrijving: 

Doel is de ontwikkeling en implementatie van een tool waarmee de bloemenhandelssector, individuele bloemenhandelaren en afnemersgroepen het aandeel van duurzaam ingekochte bloemen en planten kunnen meten en monitoren. Deze tool wordt mede gebruikt als middel om in 2020 het niveau van 90% duurzame inkoop te bereiken (Floriculture Sustainability Initiative = FSI-doelstelling). Tussendoelen zijn om al in 2015 internationaal een cijfer voor duurzaamheidsprestaties over de sector te kunnen communiceren, en in 2016 over de belangrijkste afnemersgroepen. Binnen dit project wordt gebruik gemaakt van de FSI Equivalency tool (% volume dat van responsible sources komt). Lering wordt verder getrokken uit het IDH groente en fruit programma, waarin voor deze sector al een methodiek is ontwikkeld voor het meten van het aandeel duurzame inkoop.

Resultaten: 

Binnen het project ‘Meetlat duurzame inkoop’ is een tool ontwikkeld waarmee handelaren meten hoe duurzaam hun ingekochte bloemen en planten zijn. De tool kan bij voldoende deelname ook een cijfer gegeven aan de duurzaamheid van de sector. De meetlat, gefinancierd door Productschap Tuinbouw en IDH, heeft uiteindelijk de naam (Sustainable) Sourcing Scan of S3 meegekregen.  

Samen met vijf handelaren, Floricode, Floridata, FSI en Union Fleurs is een Blueprint van de Sourcing Scan gemaakt. Deze is vervolgens door Qray gebouwd, deels bij Floricode waar de database van duurzame telers wordt bijgehouden, deels bij Floridata waar handelaren hun inkoopgegeven uploaden waarna automatisch een duurzaamheidsscore wordt berekend. 

De Sourcing Scan is in juni 2016 gelanceerd tijdens de Union Fleurs en de FSI ledenbijeenkomsten in Kenia op de Iftex en in Nederland in augustus toen de samenwerking van Floridata, Floricode en VGB werd bekrachtigd. Zie voor meer informatie de website www.sourcingscan.info.

Project details

Projectnummer: 
15098
Begindatum: 
03-12-2014
Einddatum: 
01-09-2018
Status: 
Afgerond
Budget: 
€ 400.000
Uitvoerder(s): 
Branchevereniging VGB