Met CATT maken wij producten duurzaam plaagvrij

Beschrijving: 

Dit project richt zich op de toepassing van CATT (controlled atmosphere & temperature treatment) als een bestrijdingsmaatregel voor een aantal (fytosanitaire) plaag/product combinaties die de internationale handel belemmert in de sectoren van de groenten en siergewassen. Labproeven en/of opschalingsproeven zullen uitgevoerd worden om het effect vast te stellen van CATT tegen trips op chrysant en paprika, tomaatmineermot op tomaat, spintmijt op chrysant en aaltjes op bonsai. De resultaten van dit project leiden mogelijk tot een duurzame oplossing waardoor de markttoegang voor de internationale handel van deze producten wordt verbeterd.

Resultaten: 

Uitgangspunt voor het ontwikkelen van duurzame oplossingen voor fytosanitaire problemen met insecten en nematoden in plantproducten in een vroeg stadium van de internationale handels-keten is de CATT methodiek: het testen en optimaliseren van de gassamenstelling (CO2, O2), de temperatuur en de blootstellingsduur aan deze combinatie op plaagorganismen en het bepalen van de behandelingseffecten op de diverse plantaardige exportproducten waarin of waarop deze plagen meeliften. Uit dit onderzoek blijkt dat bepaalde CATT- condities leiden tot 100% afdoding van alle stadia van de tomatenmineermot. De tomaatkwaliteit moet echter worden gegarandeerd. De huidige stand van zaken is dat de CATT-condities verder moeten worden geoptimaliseerd, waarbij eventueel met behulp van aanvullende behandelingen tijdens CATT voldoende afdoding wordt bereikt met behoud van kwaliteit. Er zijn mogelijkheden voor bestrijding stengelaaltjes bij bollen, maar aanvullend onderzoek is noodzakelijk. Verschillende CATT-behandelingen bestrijden tripsen bij hyacint en verdere opschaling moet de behandelingen praktijkrijp maken.

 

Plant gezondheid project

Project details

Projectnummer: 
15020
Begindatum: 
08-06-2015
Einddatum: 
01-01-2016
Status: 
Afgerond
Budget: 
€ 160.000
Uitvoerder(s): 
PPO AGV