Minder inzet chemische gewasbescherming bij houtig kleinfruit

Beschrijving: 

Opzetten en testen van bestrijdingsstrategieën om het aantal verschillende gewasbeschermingsmiddelen bij rode bes en framboos te verminderen. Voor rode bes is het onderzoek gericht op de teelt voor de lange bewaring. Bij framboos ligt de focus op bestrijding van de frambozenschorsgalmug.

Resultaten: 

De hoofdstrategie was om twee middelen tegen vruchtrot (Botrytis) in te zetten. Afhankelijk van de gekozen middelen geeft dat twee of drie actieve stoffen. Met de inzet van minstens één middel tegen luizen en één middel tegen meeldauw resulteert dat in ten minste vijf actieve stoffen. De resultaten van het project laten zien dat het mogelijk is strategieën op te stellen om daarmee het aantal actieve stoffen te beperken. Er werd geen negatief effect gevonden op de kwaliteit en bewaarbaarheid van de bessen bij strategieën met minder actieve stoffen of minder bespuitingen dan praktijkschema’s.

Plant gezondheid project

Project details

Projectnummer: 
14988
Begindatum: 
13-08-2014
Einddatum: 
01-01-2016
Status: 
Afgerond
Budget: 
€ 20.000
Uitvoerder(s): 
PPO Fruit