Minder perenbladvlo door beïnvloeding bladkwaliteit

Beschrijving: 

Verbetering bestrijding van  perenbladvlo door het remmen van de ontwikkeling van de perenbladvloplaag in het voorjaar. Dit gebeurt door de weerbaarheid van het gewas te vergroten via aanpassing van de bemesting. In veldproeven wordt bij verschillende bemestingsniveaus gemeten hoe de groei en vermeerdering van perenbladvlo populatie  is. Vervolg op 14823 en 14637.

Resultaten: 

De bemesting bij peer heeft een effect op de aantasting door perenbladvlo (Cacopsylla pyri). In 2013 hadden volgroeide Conference-bomen met een hoge stikstofgift ruim twee keer zoveel perenbladvlo als bomen met een lagere stikstofbemesting. De verschillen traden op in juni, aan het begin van de tweede generatie. In de periode na half juni nam de dichtheid van bladvlolarven sterk af, waarschijnlijk vooral als gevolg van de aanwezige natuurlijke vijanden. Half juli was het effect van de bemesting op de bladvlooien dan ook niet meer zichtbaar. De resultaten zijn een reden om de stikstofbemesting nauwkeurig af te stemmen op het bodemaanbod en de behoefte van de plant. Het gezegde “baat het niet, dan schaadt het niet”, gaat voor de stikstofbemesting in de teelt van Conference niet op. Het onderzoek heeft aangetoond dat aantasting door perenbladvlo wordt beïnvloed door de bemesting. Grootschalige vergelijkingen in de praktijk zijn nodig om te onderzoek of telers hiermee werkelijk een instrument hebben waarmee ze de aantasting door perenbladvlo kunnen beperken, zonder dat dit ten koste gaat van de perenproductie.

Plant gezondheid project

Project details

Projectnummer: 
14989
Begindatum: 
13-08-2014
Einddatum: 
01-03-2015
Status: 
Afgerond
Budget: 
€ 25.000
Uitvoerder(s): 
PPO Fruit