Minder uren belichten bij phalaenopsis

Beschrijving: 

Het hoofddoel van dit project is een zeer forse besparing op elektraverbruik bij zowel de opkweek als de afkweek van Phalaenopsis. Dit door minder uren te belichten zonder daarvoor productie te hoeven inleveren. De vraag hierbij is of, en in welke mate, korter belichten een negatieve terugkoppeling geeft op de malaat-voorraad. 

Resultaten: 

Uit de proef bleek dat de lichtsom die nodig is om een maximale malaat-opslag te bereiken, niet verschilt voor de opkweek en de afkweek. Oftewel, als in de opkweek voldoende lichtsom gegeven wordt, geeft een nog hogere lichtsom in de afkweek geen extra malaat-opslag. In de opkweek is bij beide rassen in de ochtend geen en in de namiddag slechts beperkt directe C3-fotosynthese gemeten. In de afkweek was de rol van de directe C3-fotosynthese nog kleiner. Mogelijk is CO2 doseren interessant tijdens de opkweek in de namiddag. Nader onderzoek zou dit moeten uitwijzen. Ook concluderen de onderzoekers dat vol belichten in de ochtend en namiddag niet zinvol lijkt: de lichtbenuttingsefficiëntie is dan zeer laag. Echter, de lampen vroeg in de ochtend volledig uitschakelen geeft een negatief effect op de CO2 opname per etmaal. Dit gegeven biedt kansen om een energiezuinigere belichtingsstrategie te kunnen ontwikkelen.

 

In 2015 is gestart met verschillende varianten belichting in 8 kleine klimaatcabines. Het blijkt dat vooral een goede timing van de belichting belangrijk is en niet zozeer de lichtsom op zich. Met deze kennis kan fors worden bespaard op elektra voor belichting. Er waren twee opeenvolgende proefronden, beiden met het ras Sacramento in de afkweekfase. In 4 cabines werd SON-T in de ochtend en/of middag gedimd. Het dimmen was gebaseerd op eerder onderzoek waaruit bleek dat Phalaenopsis licht in de vroege ochtend en in de namiddag slecht benut. Maar helemaal geen licht gedurende die uren bleek een negatief effect te hebben. Vervolgens zijn de controle en twee dimbehandeling met de grootste elektrabesparing (22% en 32%) geselecteerd voor een hele teelt. Dit maal in de grotere klimaat-units van Plant Lighting. Wederom bleek dat de dimbehandelingen evenveel CO2 per etmaal opnamen als de controle. De dimbehandelingen leverden niet in op het aantal bloemtakken en ook het aantal bloemen per hoofdtak was gelijk.

 

Energie & CO2 project

Project details

Projectnummer: 
14958
Begindatum: 
01-10-2013
Einddatum: 
01-08-2014
Status: 
Afgerond
Budget: 
€ 155.195
Uitvoerder(s): 
Overige Uitvoerders