Naar een gezonde toekomst voor het NL glasgroentecluster

Beschrijving: 

Realiseren van structurele verbetering van de bedrijfsrendementen in de glasgroentensector door een veranderde afzetstructuur die:
1. Zorgt voor meer regie op productie en afzet,
2. Marktkennis genereert en effectief maakt voor de regiefunctie,
3. Resulteert in een structureel betere en stabielere prijsvorming,
4. Ruimte houdt voor individueel ondernemerschap,
5. Borgt dat er in Nederland een krachtige glasgroententeelt blijft.

Resultaten: 

McKinsey & Company heeft in de laatste maanden van 2014 een uitgebreide analyse gemaakt van de situatie in de Nederlandse vruchtgroentesector, gebruik makend van een breed scala bronnen. Die bevindingen zijn getoetst aan analyses van onder meer Rabobank en LEI. Die aanpak leidde tot de rapportage ‘Naar een gezonde toekomst voor het Nederlandse glasgroentecluster’. Onder aanvoering van Cees Veerman is de vruchtgroentesector op basis van deze rapportage aan de slag gegaan om zijn concurrentiepositie duurzaam te versterken.

Overige project

Project details

Projectnummer: 
15119
Begindatum: 
23-12-2014
Einddatum: 
01-04-2015
Status: 
Afgerond
Budget: 
€ 250.000
Uitvoerder(s): 
McKinsey