Nauwkeurige gasanalysesystemen

Beschrijving: 

Geschikt maken van ethyleen en ethanol sensors voor gebruik in bewaarpraktijk. In het kader van het Ultragas project worden door andere partners heel nauwkeurige sensoren ontwikkeld die door FBR (AFSG) en PPO getest gaan worden op de bruikbaarheid in bewaarcel-specifieke (ULO) omstandigheden.

Resultaten: 

Met een consortium van bedrijven en kennisinstellingen is onderzoek uitgevoerd naar grenswaarden voor de gasvormige componenten ethyleen en ethanol welke geproduceerd worden voor en tijdens de opslag van hardfruit. Deze componenten kunnen zich ophopen in de CA-(controlled atmosphere)bewaring van appelen en peren en hebben ook tijdens de bewaring een duidelijke relatie met de kwaliteit van het product. De ethyleenproductie na de oogst kan mogelijk gebruikt worden als een rijpingsindicator voor partijen of cellen fruit. Er is voor ethyleen een prototype ethyleenmeter ontwikkeld.

Plant gezondheid project

Project details

Projectnummer: 
14004
Begindatum: 
01-04-2010
Einddatum: 
31-12-2013
Status: 
Afgerond
Budget: 
€ 175.000
Uitvoerder(s): 
Agrotechnology & Food Science Group