Nieuwe methoden in Plantversterking

Beschrijving: 

Binnen een raamwerk van het plantafweersysteem wordt advies gegeven voor gebruik van plantversterkers om de opkweek van divers uitgangsmateriaal en bijbehorende teelt te versterken tegen een aanval van ziekten en plagen. Hiervoor wordt gekeken naar nieuwe methoden voor het aanbrengen van organismern en extracten i.c.m. met het type substraat, voor een verhoogde effectiviteit.

Resultaten: 

Proeftuin Zwaagdijk heeft een middelenonderzoek uitgevoerd ter bestrijding van Fusarium en Myrothecium in lisianthus. In beide proeven was een deel van de objecten gelijk. Tegen Fusarium avenaceumis is naast Topsin M + Thiram de werking aangetoond van 4 middelen aangetoond. Tegen Myrothecium roridum is naast Daconil de werking van 2 middelen aangetoond. Eén van de middelen heeft een consistente werking aangetoond tegen beide plagen. Dit middel bleek ook veilig voor het gewas. Met drie middelen is gewasverbranding gevonden.

WUR Glastuinbouw heeft twee nieuwe methoden van plantversterking tegen ziekten en plagen onderzocht: a. het gebruik van bacteriën die al op het bedrijf aanwezig zijn; en b. bacteriën die in de plant aanwezig zijn. Door het gebruik van bacteriën uit de plant of teelt substraat is de kans groter dat antagonisten succesvol ingezet kunnen worden. Bacteriën werden in vitro getoetst tegen Pythium ultimum uit chrysant, tegen het wortelknobbelaaltje Meloidogyne incognita en tegen de schadelijke bacterie Rhizobium rhizogenes uit tomaat en tegen Fusarium solani en F. oxysporum uit Amaryllis. Vervolgens werden antagonisten van Pythium en Meloidogyne getoetst in potproeven met grond afkomstig van de glastuinbouw bedrijven. Alle isolaten verminderde de bruin-verkleuring symptomen van Pythium in de stengel van chrysant. Alcaligenues sp., Bacillus sp. en twee niet-geïdentificeerde soorten gaven een onderdrukking van de wortelschade van Meloidogyne spp. terwijl Alcaligenues sp. en Bacillus sp. ook een vermindering gaf van het aantal nakomelingen. De inzet van lokaal micro-leven tegen ziekten en plagen biedt een duurzame-, en nieuwe oplossing voor de verkleining van het beschikbare middelenpakket. Uit de studie blijkt dat Proteïnase remmer 2 (PINII), Glucanase (LeGluB) en Chitinase (LeChi3) gebruikt kunnen worden als merkers in tomaat voor onderzoek naar het effect van antagonisten en endofieten op de plantafweer.

Plant gezondheid project

Project details

Projectnummer: 
14980
Begindatum: 
01-01-2014
Einddatum: 
01-01-2016
Status: 
Afgerond
Budget: 
€ 175.000
Uitvoerder(s): 
LTO Nederland, Proeftuin Zwaagdijk, WUR Glastuinbouw