Nieuwe methoden in Plantversterking

Beschrijving: 

Binnen een raamwerk van het plantafweersysteem wordt advies gegeven voor gebruik van plantversterkers om de opkweek van divers uitgangsmateriaal en bijbehorende teelt te versterken tegen een aanval van ziekten en plagen. Hiervoor wordt gekeken naar nieuwe methoden voor het aanbrengen van organismern en extracten i.c.m. met het type substraat, voor een verhoogde effectiviteit.

Resultaten: 

Proeftuin Zwaagdijk heeft een middelenonderzoek uitgevoerd ter bestrijding van Fusarium en Myrothecium in lisianthus. In beide proeven was een deel van de objecten gelijk. Tegen Fusarium avenaceumis is naast Topsin M + Thiram de werking aangetoond van 4 middelen aangetoond. Tegen Myrothecium roridum is naast Daconil de werking van 2 middelen aangetoond. Eén van de middelen heeft een consistente werking aangetoond tegen beide plagen. Dit middel bleek ook veilig voor het gewas. Met drie middelen is gewasverbranding gevonden

Plant gezondheid project

Project details

Projectnummer: 
14980
Begindatum: 
01-01-2014
Einddatum: 
01-01-2016
Status: 
Lopend
Budget: 
€ 175.000
Uitvoerder(s): 
LTO Nederland, Proeftuin Zwaagdijk, WUR Glastuinbouw