Optimalisatie lichtbenutting in de winter

Beschrijving: 

De vraag in dit onderzoek is of het beschikbare licht in de winter niet beter benut kan worden door bijvoorbeeld een andere plantvorm en bladplukstrategie aan te houden, waardoor ook energie bespaard kan worden. Op twee praktijkbedrijven zullen de effecten van 5 bladpluk-strategie├źn worden geanalyseerd in tomaat.

Resultaten: 

In het teeltseizoen van 2014-2015 heeft Proeftuin Zwaagdijk i.o.v. het innovatieprogramma Kas als energiebron, een praktijkproef uitgevoerd met als doel het effect bepalen van een lagere Leaf Area Index (LAI) op gewasontwikkeling, productie en energiebesparing. De proef is uitgevoerd op de rassen Merlice en Brioso. Beide gewassen werden belicht conform de standaard belichtingsstratiegie voor tomaat. In de winterperiode, wanneer de LAI wordt verlaagd door extra blad te verwijderen uit de kop van het gewas, kan er een productieverhoging worden gerealiseerd. Ook kan met deze maatregel de totale verdamping van een gewas worden verlaagd. Met het extra bladplukken moet wel op tijd worden gestopt. De LAI van het gewas moet namelijk hoog genoeg zijn om al het beschikbare licht te kunnen gebruiken. Bij een te lage LAI in relatie tot het beschikbare licht kwamen de planten in deze proef te veel onder stress te staan wat resulteerde in een directe productieverlaging.

Energie & CO2 project

Project details

Projectnummer: 
15095
Begindatum: 
19-08-2014
Einddatum: 
01-10-2015
Status: 
Afgerond
Budget: 
€ 89.740
Uitvoerder(s): 
Proeftuin Zwaagdijk