Optimalisatie ventilationjet systeem

Beschrijving: 

Het bestaande ventilationjet systeem bij gerbera in een afdeling op het bedrijf van Aad Zuijderwijk is onderzocht, maar er zijn belangrijke verbeteringen nodig. In dit project word bestaande Ventilation Jets omgebouwd en het klimaat, energieverbruik en productie worden gedurende 4 maanden gemeten.

Resultaten: 

Ventilationjets worden ingezet om in de nacht een (energie)scherm volledig te kunnen sluiten en toch te kunnen ontvochtigen. Op het gerbera bedrijf van Zuijderwijk en Witzier in Bergschenhoek heeft men al enige tijd ervaring met dit systeem. Tijdens het gebruik viel op dat de vochtafvoer zodanig klein was dat de RV naar ongewenste hoogte steeg bij een 100% sluiting van het verduisteringsscherm. Door het trekken van een kier kon dat probleem weliswaar opgelost worden, maar daardoor ontstaat lokale kouval waardoor de kans op botrytis toeneemt. In dit onderzoek is getracht de oorzaken te achterhalen van de te lage capaciteit, dit op te lossen en vervolgens te testen welke invloed een aangepast systeem heeft op het klimaat en de energiebehoefte van de kas. Gebleken is dat de oorzaak van de lage capaciteit gezocht moet worden in een combinatie van een te lage inblaascapaciteit door turbulentie en luchtweerstand aan de blaaszijde van de ventilator en door extra verdamping vanuit de kasbodem. Na een reeks van aanpassingen bleek het goed mogelijk om de RV in de kas te beheersen met 100% gesloten scherm. Na aftrek van de stroom van de ventilatoren resteerde een energiebesparing van 15% ten opzichte van een systeem waarbij via kieren wordt gelucht.

Project details

Projectnummer: 
15041
Begindatum: 
19-08-2014
Einddatum: 
01-01-2015
Status: 
Afgerond
Budget: 
€ 48.906