Plantgezondheid Bloembollen

Beschrijving: 

Als gevolg van de nationale en internationale ontwikkelingen op het gebied van plantgezondheid  ziet de bloembollensector zich genoodzaakt om op basis van onderzoek en het ontwikkelen en stellen van duurzaamheidseisen (MPS, Milieukeur, MRL’s) een duurzaamheidssysteem te ontwikkelen.  Acties:

  • Het onderhouden en uitbouwen van een kennis- en (internationaal) relatienetwerk ten behoeve van kennisoverdracht richting bedrijfsleven en (buitenlandse)overheden en andere stakeholders, waarbij vertrouwen wordt opgebouwd in elkaars controlesystemen.
  • Het in overleg met de overheid opzetten en onderhouden van een robuuste praktische methodiek waarmee aan de dekkingen voldaan kan worden aan de fytosanitaire eisen van importerende landen.
  • Het ontwikkelen van een solide duurzaamheidssysteem waarmee tegemoet wordt gekomen aan de eisen die de markt en de maatschappij aan onze producten stelt.
  • Onderzoek naar alternatieve behandelingen en/of productieprocessen ten behoeve van kwaliteitsbehoud van bloembollen in de gehele keten en eisen van derde landen
  • Onderzoek naar alternatieve behandelingen en/of productieprocessen ten behoeve van het ontwikkelen van een duurzaamheidssysteem, alsmede voor een betere informatievoorziening naar de retailers, de consument en maatschappelijke organisaties.
Resultaten: 

Plant gezondheid project

Project details

Projectnummer: 
15102
Begindatum: 
08-06-2015
Einddatum: 
01-01-2017
Status: 
Afgerond
Budget: 
€ 59.371
Uitvoerder(s): 
Anthos