Plantgezondheid in Duurzame Slimme ketens II

Beschrijving: 

Voortzetting en uitbreiding van deelname door sierteeltbedrijven aan de ontwikkeling en implementatie van een ketenkwaliteitssysteem gericht op minder kwaliteitsverlies gedurende transport als gevolg van fysiologische stress en plantenziekten. Vervolg op 14686 Plantgezondheid in de multimodale keten.

Resultaten: 

De afzetketens voor planten en snijbloemen worden langer. Voor onze export van bloemen en potplanten naar de verre (Europese) bestemmingen wordt steeds vaker gekozen voor een meer duurzame transport modaliteit. Niet adequate conditionering kan tot meer uitval leiden en zou de introductie van deze nieuwe, duurzame transportoptie in de weg kunnen staan.

Onderzoek van Wageningen UR Food & Biobased Research en pilots hebben veel kennis opgeleverd en geresulteerd in onderzoeksrapporten en transportprotocollen.  Alle resultaten zijn te vinden op www.greenchainge.com/resultaten.

 

 

Plant gezondheid project

Project details

Projectnummer: 
14686.03.04
Begindatum: 
03-12-2014
Einddatum: 
31-12-2016
Status: 
Afgerond
Budget: 
€ 50.000