Pliotonderzoek Goed Gietwaterproject opkweekbedrijven

Beschrijving: 

Op basis van het in het project Goed Gietwater ontwikkelde teeltconcept voor duurzame watertechnologie voor opkweekbedsrijven in de glastuinbouw, wordt op een opkweekbedrijf een pilot uitgevoerd met een aantal technologieën met als doel om het drainwater geschikt te maken voor gebruik als gietwater.

Resultaten: 

Voor de opkweek van jonge planten worden andere eisen aan het gietwater gesteld dan een productiekas. Zowel naast elkaar als na elkaar staan er producten op hetzelfde bedrijf die allen een eigen behoefte hebben aan kwaliteit van het water en toegevoegde voedings- en hulpstoffen. Dit geeft de noodzaak om gietwater heel goed op te schonen zodat de kwaliteit gegarandeerd kan worden. Complicerende factoren zijn verschillen in toelatingen van hulpstoffen zoals remstoffen die in sierteelt wel gebruikt mogen worden en in groententeelt niet. Ook biologische teelt heeft specifieke eisen. Naast technisch mogelijk, moet de zuivering ook economisch haalbaar zijn. De oplossing is te vinden in een combinatie van cascadering van de waterstroom en een opvolging van een aantal moderne zuiveringstechnieken. Cascadering zorgt voor het verkleinen van de te zuiveren waterstroom waardoor het geheel economisch interessanter wordt. Doel is om het water in een gesloten systeem volledig te kunnen hergebruiken.

Het onderzoek is opgedeeld in drie werkpakketten. Werkpakket 1 ‘Analyse bestaande eisen en kentallen’ verwoordt de gewenste kwaliteitseisen voor gietwater en de bestaande en ontbrekende kennis hierover. In werkpakket 2 zijn diverse factoren die de kwaliteit van het gietwater negatief kunnen beïnvloeden nader onderzocht. Grenswaarden voor groeiremming en de mogelijkheden van het tenietdoen van de groeiremming met geavanceerde oxidatie zijn bepaald. Werkpakket 3a richt zich op de ontwikkeling van een conceptueel ontwerp van technologieën voor bereiding van gietwater uit afvalwater. Dit onderzoek is uitgevoerd op laboratoriumschaal. In werkpakker 3b zijn de bevindingen samengebracht en opgeschaald en in een semi-praktijk omgeving getoetst. 

Water, Bodem & Bemesting project

Project details

Projectnummer: 
15116
Begindatum: 
23-12-2014
Einddatum: 
01-01-2016
Status: 
Afgerond
Budget: 
€ 232.400
Uitvoerder(s): 
TNO