PPS Meer groente en fruit voor iedereen

Beschrijving: 

Om de te lage consumptie van G&F te keren wordt gepleit voor een combinatie aan interventies die aangrijpen op de verschillende aankoop- en eetbepalende factoren, zoals kennis, sociale omgeving en fysieke omgeving van consumenten. Bovendien moet het aansluiten bij de kenmerken van consumenten zelf; persoonlijke waarden, gewoontegedrag en kennis.

Resultaten: 

De doelstelling van dit project is het bewerkstelligen van een structurele verhoging van groente- en fruitconsumptie. In 2014 zijn er een paar pilots uitgevoerd die geleid hebben tot de uitwerking van 4 interventies in 2015. Er zijn interventies uitgevoerd op de werkplek, op de middelbare school, op het kinderdagverblijf en in de horeca. Zo blijkt uit de interventie die uitgevoerd is op de werkplek dat er gemiddeld 74 gram snackgroenten wordt gegeten tijdens de vergaderingen. En ook vanuit de interventie in de horeca blijkt dat als er meer groenten op het bord worden aangeboden dat er ook meer groente geconsumeerd wordt. Het project toont dus aan dat het aanbieden van producten op verschillende locaties zorgt voor een hogere consumptie.

Voeding & Gezondheid project

Project details

Projectnummer: 
15035
Begindatum: 
30-07-2014
Einddatum: 
01-04-2016
Status: 
Afgerond
Budget: 
€ 500.000
Uitvoerder(s): 
Groenten Fruit Huis