Problematiek nieuwe tripssoorten bloemisterij

Beschrijving: 

Opstellen van een heldere analyse van de problematiek nieuwe tripssoortenin voor gewasgroepen chrysant, roos en hortensia, en andere intensieve bloemisterijteelt. In de inventarisatie moet ook de problematiek van deze vormen van tripsen i.c.m. risico overdracht Tomatenbronsvlekkenvirus (TSWV) aan bod komen.

Resultaten: 

De inschatting van dit moment (najaar 2015) is dat Trips Setosus bij +/- 50% van de Hortensia bedrijven voorkomt. De plantleveranciers lijken een belangrijke bron van de verspreiding, ook verspreiding door verplaatsing tussen productiebedrijven lijkt voor te komen. Het is voor de praktijk vrijwel onmogelijk om Trips Setosus te onderscheiden van Echino Trips. Het kan daardoor niet worden uitgesloten dat in sommige gevallen een aantasting van Trips Setosus wordt verward met Echino Trips. Determinatie bij specialisten kan in dat geval uitsluitsel geven. Trips Setosus komt van oorsprong uit Japan. Navraag in Japan bij diverse bedrijven leert dat deze trips daar een minder belangrijk probleem is. Belangrijkste reden hiervoor is dat andere trips-soorten een groter probleem zijn. Door de bestrijding van deze soorten wordt Trips Setosus ‘automatisch’ onder controle gehouden. Chemisch zijn voldoende middelen toegelaten om Trips Setosus effectief te bestrijden. Ervaringen met biologische bestrijders zijn nog beperkt. Om Trips Setosus in Hortensia aan te pakken is het van belang om te starten met schoon plantmateriaal. Hier ligt een taak voor de plantleveranciers. De volgende stap is aan de productiebedrijven. Met een intensief schema, dat al vroeg in het jaar moet worden opgestart, moet het mogelijk zijn om Trips Setosus op het bedrijf onder controle te krijgen.

Plant gezondheid project

Project details

Projectnummer: 
14761.23
Begindatum: 
23-12-2014
Einddatum: 
01-06-2015
Status: 
Afgerond
Budget: 
€ 5.000
Uitvoerder(s): 
DLV Plant