Problematiek wortelknobbelaaltje in de bloemisterij

Beschrijving: 

Inventarisatie van de problematiek en aanpak van het wortelknobbelaaltje, om te komen tot een advies c.q. hygiëneprotocol om verdere toename van wortelknobbelaaltjes te voorkomen en om te kijken welke vervolgstappen er kunnen worden genomen.

Resultaten: 

Om inzicht te krijgen in de grote van het probleem is in mei/juni 2015 een enquête gehouden. Voor deze enquête zijn telers aangeschreven in de zomerbloemen, chrysant en Alstroemeria. Doel van de enquête was om inzicht te krijgen in de omvang van de aaltjes problematiek. Daarnaast had de enquête als doel om inzicht te krijgen in hoe bedrijven op dit moment de aaltjes-problematiek aanpakken en welke mogelijke oplossingen er voorhanden zijn. De opzet van de enquête is terug te vinden in bijlage 1 van dit rapport. Een 2e gedeelte van de consultancy bestaat uit een verdere uitwerking van mogelijke oplossingrichtingen voor de aaltjes problematiek in de grondgebonden teelt. Hierbij zijn onder andere diverse gesprekken geweest met partijen welke oplossingen bieden voor de aaltjesproblematiek.

Plant gezondheid project

Project details

Projectnummer: 
14761.24
Begindatum: 
23-12-2014
Einddatum: 
01-06-2015
Status: 
Afgerond
Budget: 
€ 5.000
Uitvoerder(s): 
DLV Plant