Programma Schoon&Zuinig Paddenstoelen 2014-2015

Beschrijving: 

Initiƫren en (doen) uitvoeren van projecten en activiteiten gericht op het realiseren van de doelen en ambities uit het Convenant Schone en Zuinige Agrosectoren 2008. De ambitie is dat vanaf 2020 in nieuwe bedrijven economisch rendabel klimaatneutraal kan worden geproduceerd. De doelstellingen zijn een jaarlijkse energiebesparing van 2%, een CO2 reductie van 30% (2020 t.o.v. 1990) en een aandeel duurzame energie van 20% in 2020. binnen het nu lopendemeerjarenprogramma 2012-2016 is specifiek overeengekomen om de energie-efficiƫntie met 2,5%per jaar te verbeteren en wordt er naar gestreefd rendabele opties voor duurzame energie toe te passen op investeringsmomenten.

Resultaten: 

In 2014 en 2015 heeft de sector deel genomen aan de stuurgroep schone en zuinige paddenstoelen via het project Schoon en Zuinige Paddenstoelen 2014-2015. Middels deelname een bijdrage geleverd aan projecten en kennisuitwisseling op het gebied van energie in de paddenstoelensector.

Energie & CO2 project

Project details

Projectnummer: 
14975
Begindatum: 
19-08-2014
Einddatum: 
01-01-2016
Status: 
Afgerond
Budget: 
€ 60.000
Uitvoerder(s): 
ZLTO vakgroep Paddenstoelen