Promotie Conference Duitsland 2015-2016

Beschrijving: 

In het kader van de Rusland problematiek heeft de Nederlandse fruitsector een verzoek ingediend bij de EU voor financiering van een promotiecampagne voor de conference peer op de Duitse markt. Deze nieuwe campagne sluit naadloos aan op de campagne die Groenten Fruit Bureau samen met de VLAM in de periode 2012-2015 heeft uitgevoerd op de Nederlandse, Duitse en Engelse markt. De nieuwe campagne richt zich uitsluitend op de Duitse markt en bestaat volledig uit “tastings”. Doel is, Duitse consumenten kennis te laten maken met de Nederlandse Conference peer.

Resultaten: 

Hoofddoelstelling van deze campagne was door grotere belangstelling voor Conference peren te krijgen, de dalende Duitse perenconsumptie om te buigen naar een groei van 10%. Daarnaast was de doelstelling de bekendheid en voorkeur van de Duitse consumenten voor Conference te verhogen.

Promotie project

Project details

Projectnummer: 
15135
Begindatum: 
23-12-2014
Einddatum: 
01-04-2016
Status: 
Afgerond
Budget: 
€ 30.250
Uitvoerder(s): 
GroentenFruit Bureau