Recirculatie drainagewater grondteelten

Beschrijving: 

Bij grondgebonden glastuinbouw is hergebruik van drainwater via het drainagesysteem met onderbemaling een mogelijkheid om emissie terug te dringen. Kwel en inzijging van omringend oppervlaktewater kunnen hierbij voor problemen zorgen. Eerder is een deskstudie verricht naar de mogelijkheid kwel apart af te vangen en te lozen, via een tweede drainage-net met een geavanceerd onderbemaling. Een andere mogelijkheid is de kwel te verminderen door (tijdelijke) verhoging van de grondwaterstand via een voorziening op het bestaande onderbemalingsystemen. In dit project worden de haalbaarheid en effecten onderzocht Het project valt onder het koepelproject Glastuinbouw Waterproof.

Resultaten: 

De resultaten van dit project zijn meegenomen in de resultaten van project 15113.

Plant gezondheid project

Project details

Projectnummer: 
15006
Begindatum: 
01-01-2014
Einddatum: 
31-12-2014
Status: 
Afgerond
Budget: 
€ 50.000
Uitvoerder(s): 
WUR Glastuinbouw