Risico- en Crisismanagement

Beschrijving: 

Na het wegvallen van het PT als ketenplatformHet is het noodzakelijk te komen tot vorming van een nieuwe organisatiestructuur om continuïteit te geven aan de coördinatie van het risico- en crisismanagement. Voor een goed functionerende risico- en crisisorganisatie in de voedingstuinbouw zullen de onderstaande zaken moeten worden geregeld:

-  Bestuurlijk draagvlak voor de nieuwe crisisorganisatie

-  Het vormen en het bemensen van een kernteam voedingstuinbouw.

-  Aanpassen van het Risico- en Crisis-draaiboek

-  Faciliteiten voor het kernteam, inclusief toegang tot sectorstatistiek, bedrijfsregistratiesysteem en werkbudget voor onder meer training

In het kader van de opheffing van het PT is via de procedure van de Belangstellingregistratie besloten, het organiseren van Risico- en Crisismanagement over te dragen aan Frugi Venta en daarvoor t.m. 2016 middelen beschikbaar te stellen.

Resultaten: 

Om vroegtijdig een risico te herkennen en erkennen is goede communicatie en een basis van vertrouwen tussen ketenpartijen nodig. Zo kunnen we bij calamiteiten tijdig en daadkrachtig handelen. Bekendheid geven aan de crisisorganisatie is van belang om vroegtijdig signalen op te pikken en via een online meldformulier met een piketdienst kunnen bedrijven laagdrempelig issues doorgeven. Centraal in de crisisorganisatie is het kernteam dat ook in “vredestijd” actief is. Het Kernteam Voedingstuinbouw komt direct in actie bij incidenten en crises die meerdere bedrijven en ketenschakels in de voedingstuinbouw (kunnen) raken en de hele sector schade aan afzet en/of imago (kunnen) opleveren. Soms opereert het kernteam zichtbaar, vaker onzichtbaar. De focus ligt op situaties die te maken hebben met plantgezondheid en voedselveiligheid. Maatregelen zijn gericht op behoud van vertrouwen van afnemers en consumenten en beperken van de schade voor het bedrijfsleven. De volgende organisaties werken samen in het Kernteam: CBL, GroentenFruit Huis, LTO Nederland en Plantum. Sinds eind 2016 is ook LTO Glaskracht Nederland toegetreden tot het Kernteam.

Meer informatie is te vinden op  www.tuinbouwalert.nl/crisismanagement.

Voeding & Gezondheid project

Project details

Projectnummer: 
15027
Begindatum: 
01-04-2014
Einddatum: 
31-12-2016
Status: 
Afgerond
Budget: 
€ 95.939
Uitvoerder(s): 
Groenten Fruit Huis