Sectoraanpak fytosanitaire (handels) belemmeringen

Beschrijving: 

Het verbeteren van de markttoegang door fytosanitaire belemmeringen bij het verhandelen van snijbloemen en planten (import en export) aan te pakken. De projectactiviteiten omvatten organisatie en deelname aan het Fyto Platform, deelname aan de Stuurgroepen Plantgezondheidsfonds en Fytosanitaire Robuuste Ketens.

Resultaten: 

In 2014 heeft de VGB zich in het kader van dit project zich vooral bezig gehouden met de herziening van de nieuwe EU wetgeving op het gebied van fytosanitaire zaken en de controle daarop. De focus lag hierbij op het overeind houden de huidige open marktbenadering, de communicatie en verantwoordelijkheden tussen het EU systeem TRACES en het Nederlandse CLIENT import/export en het beperken van de lasten bij de verplichte invoering van het EU plantenpaspoort voor alle planten. Hierbij is door alle Nederlandse organisaties uit de plantaardige sector en hun EU koepels in Brussel goed samengewerkt. De invoering van CLIENT Export (per 15 december 2014 verplicht) heeft alle betrokkenen veel tijd en inspanning gevraagd. Verder heeft de VGB inbreng geleverd bij het tot stand komen van diverse projecten op fytosanitair gebied en vanzelfsprekend zijn vragen van de bedrijven over exporteisen derde landen, CITES, douanetarieven beantwoord.  

In 2015 heeft de VGB zich in het kader van Fyto belangen zich vooral bezig gehouden met de  knelpunten voor export en toetreding op de Russische markt. Als woordvoerder en coördinator namens de sierteeltsector is gedurende juli, augustus op bijna dagelijkse basis overleg gevoerd met het ministerie van economische zaken, de ambassade in Moskou, ons lobbybureau in Brussel, de NVWA, VBN en LTO over te nemen maatregelen en reacties op de aangekondigde blokkade van Nederlandse bloemen naar Rusland. Daarnaast veelvuldige communicatie naar alle vormen van nationale en internationale media. Verder was er de nieuwe EU wetgeving op het gebied van fytosanitaire zaken en de controle daarop. De focus lag hierbij op het overeind houden de huidige open marktbenadering, de communicatie en verantwoordelijkheden tussen het EU systeem TRACES en het Nederlandse CLIENT import/export en het beperken van de lasten bij de verplichte invoering van het EU plantenpaspoort voor alle planten. De invoering van CLIENT Export heeft alle betrokkenen veel tijd en inspanning gevraagd. Bij het fyto-CATT project voor de bestrijding van tripps op Chrysant, heeft de VGB regelmatig overleg gevoerd met de Wageningse onderzoekers en met collega’s van LTO en VBN. Bij Lucky Bamboo zijn in 2015 zijn 19 tijgermuggen gevonden, aanzienlijk meer dan de jaren ervoor. Dit komt vooral door het wegvallen van het middel Vectobac dat vervangen is door Dimilin. Er is een procedure gestart om de inspanningsverplichting om te zetten naar een resultaatsverplichting om de tijgermug te bestrijden. Verder heeft de VGB inbreng geleverd bij het tot stand komen van diverse projecten op fytosanitair gebied en vanzelfsprekend zijn vragen van de bedrijven over exporteisen derde landen, CITES, douanetarieven beantwoord.

 

Overige project

Project details

Projectnummer: 
14964
Begindatum: 
19-08-2014
Einddatum: 
01-04-2017
Status: 
Afgerond
Budget: 
€ 227.570
Uitvoerder(s): 
Branchevereniging VGB