Sectorale microbiologische monitoring - Food Compass

Beschrijving: 

Verbeteren van de voedselveiligheid, het consumentenvertrouwen en de concurrentiepositie van de Nederlandse groenten & fruitsector door: 

  • Uitvoering in 2014, 2015 en 2016 van een sectorale monitoring om de aanwezigheid van humaan pathogene micro-organismen op/in verse, onbewerkte groenten en fruit in het handelskanaal te kunnen vaststellen en om redelijkerwijs binnen de mogelijkheden de microbiologische risico’s (te leren) beheersen in de keten.
  • Kennisopbouw en afstemming op het gebied van microbiologische risico’s op verse, onbewerkte groenten en fruit.

Bovendien helpt dit de sector om een juiste en praktische invulling van een mogelijk (aanstaande) Europese wetgeving te kunnen beargumenteren. Voortzetting van 14786.

Resultaten: 

Zie de bijlagen voor de activiteiten en resultaten in 2014, 2015 en 2016.

Meer weten over hoe Food Compass werkt? Klik hier.

Voeding & Gezondheid project

Project details

Projectnummer: 
15034
Begindatum: 
30-07-2014
Einddatum: 
01-03-2017
Status: 
Afgerond
Budget: 
€ 296.715
Uitvoerder(s): 
Stichting Food Compass