Sectorstatistiek bloemen en planten

Beschrijving: 

Het verzamelen, bewerken en beschikbaar stellen van export- en andere marktinformatie via een op te richten onafhankelijk collectief dataplatform in de bloemisterijsector. De beschikbare kennis en informatie kan door kwekers en handelaren worden gebruikt als input voor bedrijfsbeslissingen en door de sectororganisaties voor positionering en profilering van de sector.

Resultaten: 

Floridata

Met de oprichting van de Stichting Floridata per 1 april 2014, zijn voor de sierteeltsector exportcijfers en debiteureninformatie behouden gebleven. Handelaren, die met elkaar 75% van de exportwaarde vertegenwoordigen, leveren aan het digitale platform informatie aan over debiteuren, facturen en betalingen. Hiermee worden inzichten worden geboden in marktontwikkelingen op landen en afzetkanalen en ontwikkelingen in het betalingsgedrag van meer dan 100.000 afnemers in het buitenland. Er is een compacte, efficiënte organisatie ingericht, die de exploitatiekosten zo laag mogelijk houdt. Aansturing vindt plaats door een Raad van Toezicht bestaande uit deelnemers en een onafhankelijk bestuur. Deelnemers bekostigen het platform door het betalen van contributie. Het project is door EZ bestempeld als doorbraak-project met Big Data. Zie ook http://www.doorbraakmetbigdata.nl/index.php/ondernemers/detail/bert-buis

Typisch Groothandel 2014

Hoe ziet de Nederlandse sierteeltgroothandel eruit? Wat voor type bedrijven zijn er? Wat zijn de belangrijkste ontwikkelingen van de sierteeltgroothandel in de periode 2008-2013. Dit heeft de VGB in het rapport ‘Typisch Groothandel 2014’ voor u in kaart gebracht. Het is een update van het rapport 'Typisch Groothandel'. Lijnrijders, verzendexporteurs van alleen snijbloemen, alleen planten of van beide, cash-and-carry voor bloemisten, levering aan supermarkten en andere varianten. De ene groothandel is de andere niet. Deze diversiteit binnen de sierteeltgroothandel is in beeld gebracht met het honingraatmodel dat de leidraad vormt voor het rapport. Het onderzoek is uitgevoerd op basis van geanonimiseerde HBAG exportdata en met subsidie van het Productschap Tuinbouw.

 Klik hier voor typisch groothandel 2014.

 Klik hier voor de Engelse versie van typisch groothandel

 Typisch Groothandel Importmodule

Naast de export van het Nederlandse product wordt per jaar ook circa 1 miljard euro aan buitenlandse bloemen planten en bladgroen geïmporteerd. Informatie daarover per importland wordt nu online ontsloten via Floridata: de historie, de huidige informatie, de belangrijkste cost drivers, de informatie over valuta, olieprijs en alle importheffingen die betaald moeten worden. Met een filter kunnen de heffingen van het gekozen land worden getoond. Daarnaast is het ook mogelijk per continent en of product te kijken wat de alternatieven zijn. Door een web service koppeling worden de importheffingen maandelijks door de overheid geüpdatet zodat een handelaar snel kan schakelen. De valuta mutaties en het koersverloop van de olieprijs worden ook op maandbasis geüpdatet. Bij Kaart -> Wereld zijn nu alle import stromen per land te zien. Kleuren brengen de mutaties ten opzichte van dezelfde periode in het voorgaande jaar grafisch in beeld. Door een web service koppeling met Comtrade wordt alle beschikbare informatie, afhankelijk van het aanleveringsbeleid per land, op maandbasis getoond. Bij Statistieken is het onderdeel Top 10 Import toegevoegd. Hier kan op maandniveau bij de top 10 importlanden, net als bij de top 15 export, de informatie van het gekozen land worden getoond. Bij Sectorinformatie is, waar beschikbaar, de data van AIPH doorgevoerd. Hiermee kan per importland in kaart worden gebracht hoe de ontwikkelingen van areaal en bedrijven zich ontwikkelt.

Marktmonitoring project

Project details

Projectnummer: 
14943
Begindatum: 
27-08-2014
Einddatum: 
01-01-2018
Status: 
Lopend
Budget: 
€ 1.292.469
Uitvoerder(s): 
VGB