S(t)imuleren voedselveiligheidscultuur

Beschrijving: 

Verbeteren van de voedselveiligheidscultuur in de voedingstuinbouwsector en bij individuele bedrijven door het in beeld brengen van microbiologische risico’s van humane pathogenen in bedrijf en keten, en van beheersmaatregelen die effectief zijn en goed zijn in te passen in de bedrijfsvoering, alsmede het hiermee regelmatig oefenen binnen het bedrijf en in ketenverband.

Resultaten: 

Er komt steeds meer aandacht voor groente en fruit als vector van humane pathogenen en (mogelijke) bron van voedselinfecties. Voor het Groente Fruit Huis en het kernteam Risico- en crisismanagement Voedingstuinbouw reden om bij te dragen aan meer bewustwording bij ondernemers. Het project ‘Investeren in veiligheidscultuur en incidentsimulatie’ levert handvatten om meer alert te zijn op risico’s van insleep en verspreiding van ziekmakende micro-organismen en adequaat in te kunnen grijpen bij een onverhoopt incident. Het kernteam gaf presentaties, organiseerde workshops over veiligheidscultuur en het oefenen met crisisbeheersing, en ontwikkelde informatiemateriaal om ondernemers te attenderen op gevaren en risico’s van microbiologische besmetting van groente en fruit. Naast bewustwording richt de informatie zich op praktische maatregelen om de risicoanalyse en -beheersing bij de bedrijven op een hoger niveau te brengen. Het informatiemateriaal wordt verspreid via de deelnemende brancheverenigingen (CBL, GFH, LTO Glaskracht, LTO Nederland en Plantum) en is per juni 2016 beschikbaar op de gezamenlijke website www.tuinbouwalert.nl.

 

Voeding & Gezondheid project

Project details

Projectnummer: 
15084
Begindatum: 
17-12-2014
Einddatum: 
01-04-2016
Status: 
Afgerond
Budget: 
€ 88.125
Uitvoerder(s): 
Groenten Fruit Huis