Strategie voor beheersing suzuki-fruitvlieg

Beschrijving: 

Vervolg op project 14821. Beperking schaderisico door de fruitvlieg D. suzukii in de Nederlandse productie van fruit door de ontwikkeling van een bedrijfsstrategie voor de beheersing van de suzuki-fruitvlieg. Op basis van de kennis die in 2013 is ontwikkeld, worden in nauw overleg met het bedrijfsleven onderdelen opgepakt die op korte termijn de sector ondersteunen: bewustmaking, kennisoverdracht, monitoring, herkenning van plaag en schade en ontwikkeling van een eerste versie van bedrijfsstrategieĆ«n voor schadebeheersing.

Resultaten: 

In 2014 trad in alle belangrijke zachtfruitgewassen schade op door suzuki-fruitvlieg. Daarbij was opvallend dat telers de beginnende aantasting vaak niet opmerkten. Deels hing dit samen met de onbekendheid van telers in 2014 met het schadebeeld. Verder bleek uit de waarnemingen in kersenboomgaarden, dat lokvallen geen betrouwbaar hulpmiddel waren om de aanwezigheid van lage aantallen suzuki-fruitvliegen vast te stellen. De lage initiƫle aantastingsniveaus leidden enkele generaties later vaak tot een explosie van suzuki-fruitvlieg in het gewas. Een vroegtijdige herkenning van de aanwezigheid van suzuki-fruitvlieg is dan ook belangrijk. De ontwikkeling van betere technieken voor monitoring is daarom een must. Daarnaast is instructie van telers belangrijk. In het project is hieraan veel aandacht besteed, onder meer in de vorm van instructiebijeenkomsten en de verspreiding van instructiemateriaal.

Plant gezondheid project

Project details

Projectnummer: 
14991
Begindatum: 
01-06-2014
Einddatum: 
01-06-2015
Status: 
Afgerond
Budget: 
€ 25.000
Uitvoerder(s): 
PPO Fruit