Teelt de grond uit appel in zandgebieden (fase 2)

Beschrijving: 

Ontwikkeling van teelt in sleuven in de grond voor de appelteelt om economische rendabele teelt op m.n. zandgronden en op kleigrond, met problemen in bodemstructuur en/of wateroverlast, mogelijk te maken. Een betere regulatie van de groei, dracht, vruchtmaat en vruchtkwaliteit via fertigatie zal leiden tot een hogere kwaliteitsproductie en minder milieuproblemen.

Resultaten: 

De appelteelt in smalle ondiepe sleuven blijkt productiever zijn dan de vollegrondsteelt, terwijl het middelengebruik  lager is. De sleuven zijn bekleed met folie, zijn gevuld met speciale zandgrond en hebben een drain onderin. Op de proeftuin Randwijk was de productie van dit systeem met het ras Junami vanaf het vijfde groeijaar gemiddeld 61.5 ton/ha  met een gemiddelde maat van 74.2 mm.  Dit is eenderde hoger dan de normproductie.  Uit de eerste economische berekeningen blijkt dat dit een rendabel systeem is. Tevens bleek het mogelijk om de stikstofuitspoeling te beperken tot 25 kg N/ha/jaar.  Het herbicidegebruik werd met 25% verminderd en chemische grondontsmetting bij de vervanging van de boomgaard is niet nodig. De opkomst van schadelijke aaltjes kon namelijk de eerste jaren worden voorkomen met de strategie van Plant Health Cure. Op de lange termijn bleek het systeem sowieso niet aantrekkelijk te zijn voor schadelijke aaltjes en is dit systeem geschikt voor bestrijding via inundatie. Inmiddels is via de Den Ouden  de gestandaardiseerde Substrado┬« sleuvengrond beschikbaar voor dit systeem.

Overige project

Project details

Projectnummer: 
15036
Begindatum: 
13-08-2014
Einddatum: 
01-05-2017
Status: 
Afgerond
Budget: 
€ 24.000
Uitvoerder(s): 
PPO Fruit