Teeltmonitoring Greenportkas II

Beschrijving: 

Het bedrijf Sunny Tom Tomatoes wil een kas van 2000 m2 bouwen waarbij de doelstelling is om 54% primaire energie te besparn t.o.v. de Greenportkas I.

Dit wordt bereikt door het toepassen van dubbel glas, buitenluchtaanzuiging en minimale inzet van belichting: Greenportkas II. In dit project zal het energieverbruik, de productie en het klimaat gemonitord worden.

Resultaten: 

De ID kas zoals deze bij Duijvestijn tomaten is ontwikkeld en gebouwd is de doorontwikkeling van de VenlowEnergy kas die vanaf najaar 2010 In het IDC-Energie bij Wageningen-UR in Bleiswijk is getest. Grootste innovatie van deze kas is de toepassing van dubbel glas. Daar waar in de VenlowEnergy kas gekozen is voor een maximale energiebesparing door toepassing van een low-emission coating is in de ID kas de ontwikkeling en toepassing van diffuus glas in het kasdek dat aan alle 4 de glaszijden is voorzien van een Anti Reflectie coating, geïmplementeerd. De afmetingen van het kasdek zijn aangepast aan de maximale glasmaten om snijverliezen te minimaliseren. Daarbij is voor de natuurlijke ventilatie een éénzijdige doorlopende nokluchting geïnstalleerd. Om de transmissie van het kasdek verder te vergroten is de tralieligger verdwenen zodat er wel meer poten noodzakelijk zijn. Daarbij is wel de weg vrijgekomen om het schermpakket tegen de goten op te vouwen om de lichtonderschepping van het schermpakket te minimaliseren. Om de luchtvochtigheid te controleren is er een buitenluchtaanzuiging met slangverwarming gemonteerd. Het systeem is zodanig uitgelegd dat de op het bedrijf voorradige aardwarmtebron maximaal kan worden uitgekoeld. De bereikte resultaten waren zeer divers. De kas was snel vochtig en het vocht was lastig af te voeren. Het in de luchtramen gemonteerde insectengaas was hier grotendeels debet aan. Nadat deze verwijderd was, werd het klimaat beduidend beter controleerbaar. Ook het  condens, vooral in de vorm van druppels die moeilijk van het dek afliepen, was volledig anders dan in eerste instantie verwacht en had effect op de transmissie. De CO2 voorziening die werd afgetapt uit een andere kas bleek toch moeilijker te controleren dan verwacht en werd verbeterd door de kas van een eigen OCAP dosering te voorzien. De in het eerste jaar wat achterblijvende productie is een optelsom van alle hiervoor genoemde deeloorzaken. In het tweede teeltjaar zijn deze nagenoeg allemaal al getackeld.

Energie & CO2 project

Project details

Projectnummer: 
14571
Begindatum: 
01-12-2011
Einddatum: 
31-12-2012
Status: 
Afgerond
Budget: 
€ 58.539
Uitvoerder(s): 
WUR Glastuinbouw