Telers aan zet

Beschrijving: 

Op 3 geberbera bedrijven en 1 aubergine bedrijf wordt toepassing van HNT gemonitord. Bij beide teelten is een groep telers betrokken die zelf mee investeren. De gerbera bedrijven betreffen praktijk toepassingen, de aubergine teelt is een proefafdeling op een praktijk bedrijf.

Resultaten: 

Als vervolg op de eerste praktijk monitoring door TTO samen met de gerberatelers is vanaf midden 2014 samen opgetrokken met Wageningen UR in een nieuw project. Hierbij werd samen met een groep gerberatelers de toepassing van Het Nieuwe Telen (HNT) bij Holstein Flowers in De Lier (slurven bovendoor) en bij Zuijderwijk en Witzier in Bergschenhoek (Ventilation Jets) gevolgd.

De belangrijkste conclusies zijn:

  • Door inzet van ontvochtiging met buitenlucht of met Ventilation Jets kunnen de schermen langer gesloten blijven en kan de inzet van een schermkier om een lagere nachttemperatuur te bereiken worden uitgesteld.
  • Bij inzet van slurven onderdoor wordt de gewasverdamping gestimuleerd waardoor geen energie werd bespaard en ook het vochtdeficit rond de bloem niet kleiner werd.
  • De bereikte besparing bij Holstein bedroeg tussen de 9% en 17% t.o.v. de referentie. Belangrijke aantekening is dat in het algemeen bij toepassing van HNT het gebruik inde referentie ook daalt. Bij Zuijderwijk Witzier bedroeg de besparing ruim 20% (over 2 maanden gemeten) t.o.v. de referentie nadat de capaciteit van de Ventilation Jet’s was opgevoerd tot 14 m3/m2.
  • Er is geen effect op de kwaliteit of op de productie geconstateerd. De verwachting dat minder smet of rotkoppen zouden optreden is (nog) niet bewezen.

In 2014 en 2015 heeft praktijkonderzoek naar HNT in aubergine teelt plaatsgevonden. Doelstelling was om met minder inzet van energie een vitaler gewas te telen. In dit onderzoek is veel kennis en ervaring opgedaan over vochtbeheersing onder gesloten scherm, luchtbeweging i.p.v. stoken, schermen tegen uitstraling. In het tweede jaar zijn grenzen opgezocht door een hogere temperatuur en lagere plantbelasting na te streven, hierbij stond de assimilatenbalans centraal. In het onderzoek is aangetoond dat met intensief schermen en luchtbeweging in plaats van stoken, een gezond gewas en gezonde productie van goede kwaliteit gerealiseerd kan worden. Dat dit niet hoeft te leiden tot een vegetatief gewas en goed samen gaat met afvoeren van vocht. Ook is aangetoond dat telen met een constant T/L verhouding en de beheersing van plantbelasting handvaten biedt om te telen met een lage plantbelasting en hoge temperatuur.

 

Energie & CO2 project

Project details

Projectnummer: 
14790
Begindatum: 
01-03-2013
Einddatum: 
01-11-2014
Status: 
Afgerond
Budget: 
€ 168.300
Uitvoerder(s): 
WUR Glastuinbouw, Overige Uitvoerders