Toetsontwikkeling PSTVd in Dahlia

Beschrijving: 

Optimalisatie van de extractiemethode, waardoor lage concentraties van Potato Spindle Tuber Viroid eerder aantoonbaar zijn en hierdoor jong plantmateriaal al geschikt is.

Resultaten: 

Potato spindle tuber viroid = aardappelspindelknolviroïde (PSTVd) is een quarantaine viroïde dat veel schade veroorzaakt in aardappel en tomaat. Het viroïde is in 2013 voor het eerst in Nederland in Dahlia aangetroffen. Omdat er vrijwel niets bekend is over de aantoonbaarheid en gedrag van dit viroïde in Dahlia is onderzoek gestart. Het blijkt dat de huidige beschikbare toets voldoet om PSTVd aan te tonen in Dahlia. Vanaf acht weken na besmetting van Dahliaplanten was PSTVd aantoonbaar van mei tot en met november. Het viroïde was aantoonbaar in wortels, blad en bloemdelen. De vier gebruikte cultivars waren met infectieus sap goed te besmetten waarbij er geen verschil was in vatbaarheid tussen oude en jonge planten.

Plant gezondheid project

Project details

Projectnummer: 
15061
Begindatum: 
01-06-2014
Einddatum: 
31-12-2016
Status: 
Afgerond
Budget: 
€ 50.000
Uitvoerder(s): 
Bloembollen Keurings Dienst (BKD), Naktuinbouw, PPO Bloembollen